Quotes van deelnemers

‘De combinatie van verschillende invalshoeken in het weekend geeft gelegenheid in steeds weer andere situaties jezelf onder de loep te nemen.’

‘Practice, reflect and practice again. And then: know more where to focus on in the coming year.’

‘Persoonlijke groei, steeds een stap dichter bij wat ik echt wil. Oefenen in zelfvertrouwen, ook buiten je comfort zone.’

‘Excellent idea: a lifelong learning platform with colleagues, and focus on leadership.’

‘Ik verwacht dat LEAD uitgroeit tot een belangrijke meerwaarde voor alle musici.’

‘An atmosphere of mutual appreciation, for each other and each other’s grow process.’

‘Heel goede selectie en variëteit aan repertoire, en super discussies. Zeer inspirerend om te doen en over na te denken. Zeer intens en buitengewoon productief.’

‘Sincere laboratory setting, with successful focus on music leadership and communication. I never experienced something like this before.’

‘De lezingen en gesprekken brachten de praktische sessies in een heldere context van persoonlijk leiderschap. Observatie en coaching vormen een unieke meerwaarde.’

‘As a newcomer I was impressed by the open and very safe atmosphere, which is necessary for an optimal learning experience. I felt very welcomed by everyone.’