Organisatie

Stichting Lead Conductors

Postadres: Boumaboulevard 281, 9723 ZS Groningen
RSIN: 857331942

Het doel van Stichting Lead Conductors is het bieden van een levenslang leerproces aan dirigenten met een conservatoriumdiploma en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


Faculty members

Geert Jan van Beijeren – koordirectie
Arjan Tien – orkestdirectie
Chris Fictoor – leiderschap

Bestuur

Henk Jan Bolding – voorzitter
Clara Fricke – secretaris
Henri van Voorn – penningmeester
Chris Giebels – bestuurslid
Monique Verheugt – bestuurslid
Roy Voogd – bestuurslid


Governance Code Cultuur 2019

Het bestuur van Stichting Lead Conductors hecht er veel waarde aan om te acteren conform de Acht Principes van de Governance Code Cultuur 2019.

Conform deze principes ontvangen de leden van de bestuur en directie geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben, indien door het bestuur bepaald, wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De stichting huurt per project professionals in die marktconform betaald worden.


Publicaties