Drie velden van leiderschap

Het programma is gebaseerd op drie gebieden van leiderschap, apart en in onderlinge samenhang:

  1. In the LEAD
  2. In the Crowd
  3. In the Drive

In the Lead
Verschillende stijlen van leiderschap en communicatie, driften en teamrollen worden bestudeerd en in de praktijk gebracht. Creatieve probleemoplossing is een van de aandachtspunten.

In the Crowd
Hier ligt de focus op het functioneren als een professionele musicus in verschillende sociale contexten en in een vrijetijdscultuur. Uitgewerkt in onderwerpen zoals samenwerking, netwerken, ondernemerschap en werkorganisatie (ordenen, prioriteiten stellen, delegeren, controleren enz.).

In the Drive
Het belangrijkste punt hier is inspiratie. Aandachtspunten zijn uitdaging, motivatie, reflectie, empathie en authenticiteit. Om dit te oefenen, stimuleren we verschuivingen in denkkaders binnen onze werkvormen.