De LEAD Conductors Visie

LEAD is een ambitieus post-HBO initiatief, met hoge kwaliteitsnormen en internationaal uniek. Elk van onze activiteiten wordt gemonitord met deelnemers, partners en adviseurs, onder meer via structurele vragenlijsten.

De LEAD-weekends worden zeer gewaardeerd om hun inhoudelijke programma, organisatie en gastvrijheid.

De verder ontwikkeling van LEAD zet de focus op een intensieve en participatieve organisatie, organisch vanuit de inhoud in plaats vanuit vaste structuren. De professionele organisatie kenmerkt zich als reflecterend, open, flexibel en op maat gemaakt, waarbij faculty en medewerkers de toon zetten in leiderschap.


Onze visie

De functie van muziek, kunst en cultuur verandert voortdurend, met de stroom van sociaal-culturele, politieke en economische ontwikkelingen. Op professionele musici wordt dit weerspiegeld in uitdagingen voor hun ondernemerschap en hun vermogen om mede-eigendomsmodellen te creëren, samen met andere professionals en publieke-, overheids- en bedrijfsorganisaties.

Binnen het muziekwerkveld vragen deze veranderingen om adaptief, authentiek en dienend leiderschap. In dit veld wordt muziek zelf gezien als een bindend en inspirerend medium. De centrale positie van dirigenten in muzikale en sociaal-culturele contexten is cruciaal om dit leiderschap te verkennen.

Om deze veranderingen in een proces van “een leven lang leren” onder ogen te kunnen zien en te kunnen omarmen, moeten dirigenten en professionele musici -als echte en overtuigende kunstenaars- kunnen functioneren als creatief denker en acteur, als adaptief en reflecterend beoefenaar en als verbinder en netwerker.


Onze missie

Op basis van deze visie is de missie van LEAD om aan haar dirigenten met een muziekvakopleiding een omgeving te bieden van het leven lang leren-model in echt leiderschap. LEAD wil dit realiseren door een inspirerend, persoonlijk en intensief leerproces aan te bieden en dirigenten borgen in netwerken gebaseerd op mede-eigenaarschap. Dit wordt aangeboden in een geconcentreerde leeromgeving buiten de dagelijkse werkomgeving en faciliteren we een professioneel platform en netwerk.

Onze missie in de samenleving is om ons concept van een leven lang leren te implementeren via de verantwoordelijke en responsieve houding van onze deelnemers in hun eigen werkvelden en contexten.

Op internationaal, nationaal, (EU) regionaal en lokaal niveau verbinden we onze activiteiten in modellen van mede-eigenaarschap aan andere leiderschapsinitiatieven, zoals in de management- en bedrijfswereld, en in publieke en overheidsorganisaties.

Samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek is cruciaal voor het fundament van onze theorie en praktijk. Dat geldt ook voor onze bijdrage aan het scouten en coachen van jonge muzikale talenten en aan cultuureducatie, in onze directe Noord-Nederlandse omgeving en in een bredere (inter)nationale context.